3Km-hoat-dong-cong-dong

App Rao vặt 3Km hy vọng sẽ góp sức một phần nhỏ cho các hoạt động cộng đồng địa phương. Trong đó, bạn có thể bán các đồ cũ không dùng để quyên tiền cho các hoạt động ý nghĩa.

Hoặc đơn giản là cho đi một món đồ cũ còn tốt không dùng nữa. Cho và nhận – nụ cười, niềm vui,  và hy vọng.

Tìm hiểu thêm về Hoạt động Công ty của chúng tôi.